aktualizované: 17.10.2016 17:58:51

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

Informácie o akciách
           

      Klub slovenských turistov MŠK Krompachy

     pozýva  svojich členov a nečlenov na 

               prechádzku prírodou.

                                  

                                            
                                                
                          Prechod Vysokotatranskou zimnou magistrálou.
 
Turistickú akciu organizuje :  KST MŠK Krompachy
 
Dátum akcie :  2.04.2016
 
Trasa akcie :  Tatranská Polianka – Velická dolina – Horský hotel Sliezsky dom –
 
                        Tatranská magistrála – Hrebienok – Starý Smokovec  
 
Dĺžka trasy :  13,5 km         Prevýšenie : 700 m       Čas trasy podľa mapy:  5.30 hod
 
Informácie o trase : Trasa vedie po pevných chodníkoch a lesných cestách. Náročnosť trasy bude
 
                                 závisieť od množstva snehu a ľadu na chodníku.
 
Zraz akcie :  7.20 hod pri mestskom úrade
 
Odchod na akciu :  7.30 hod autami do Starého Smokovca
 
Predpokladaný návrat do Krompách : 17.30 hod
 
Sprievodná akcia : 
 
Účasť nahlásiť do  31.04.2016  z dôvodu dopravy autami.
Hlásiť SMS alebo mailom.
Účastnícky poplatok členovia KST MŠK :          2 €
Účastnícky poplatok nečlenovia KST MŠK :      4 €
V prípade akejkoľvek zmeny týkajúcej sa turistickej akcii, prihlásený na akciu budú o zmenách
oboznámený deň pred akciou.
 
Mapa trasy:
 
Výškový profil trasy:
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                                  Veľkonočná prechádzka.
 
Turistickú akciu organizuje :  KST MŠK Krompachy
 
Dátum akcie :  28.03.2016
 
Trasa akcie :  Matejovce  nad Hornádom – Poráč – Poráčska dolina - Slovinky
 
Dĺžka trasy :  16,5 km         Prevýšenie : 530 m       Čas trasy podľa mapy:  5.00 hod
 
Informácie o trase : Trasa vedie po pevných chodníkoch a lesných cestách. Trasa je vhodná pre nenáročnú turistiku.                           
 
Zraz akcie :  8.00 hod na ŽSR
 
Odchod na akciu :  8.08 hod vlakom do Matejoviec
 
Predpokladaný návrat do Krompách : 16.30 hod
 
Mapa trasy:
 
Výškový profil trasy:
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                       Prechod Levočskými vrchmi.
 
Turistickú akciu organizuje :   KST MŠK Krompachy
 
Dátum akcie :  9.04.2016
 
Trasa akcie :  Levoča – Zbojnícka lúka – Brezová  - Pod Krížovým vrchom - Zbojnícka lúka –
 
                         Penzión Pod Mariánskou horou  (Kováčova vila)   
 
Dĺžka trasy :  16 km         Prevýšenie :  380 m       Čas trasy podľa mapy :  5 hod
 
Informácie o trase : Trasa vedie po pevných chodníkoch a lesných cestách. Trasa je vhodná pre nenáročnú turistiku.
 
Zraz akcie :  7.20 hod pri mestskom úrade
 
Odchod na akciu :  7.30 hod autami do Levoče
 
Predpokladaný návrat do Krompách : 16.30 hod
 
 
Účasť nahlásiť do  7.04.2016  z dôvodu dopravy autami.
Hlásiť SMS alebo mailom.
Účastnícky poplatok členovia KST MŠK :          1 €
Účastnícky poplatok nečlenovia KST MŠK :      2 €
V prípade akejkoľvek zmeny týkajúcej sa turistickej akcii, prihlásení na akciu budú o zmenách
oboznámení deň pred akciou.
 
Mapa trasy:
 
Výškový profil trasy:
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           
                                                   Vojkovská 25.
 
 
Turistickú akciu organizuje :  KST Sľubica Vojkovce
 
Dátum akcie :  23.04.2016
 
Trasa akcie : Vojkovce – Sľubica – Rajtopiky – Sedlo Branisko – Motorest – Predky – Vojkovce  
 
Dĺžka trasy :  25 km         Prevýšenie : 1000 m       Čas trasy podľa mapy:  7.00 hod
 
Informácie o trase : Trasa vedie po pevných chodníkoch a lesných cestách.
 
Zraz akcie :  6.10 hod na autobusovej stanici.
 
Odchod na akciu :  6.20 hod odchod autobusom do Vojkoviec.
 
Predpokladaný návrat do Krompách : 15.30 hod
 
Mapa trasy:
 
Výškový profil trasy:
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                                            Okolo Slovinok.
 
Turistickú akciu organizuje :  Obec Slovinky
 
Dátum akcie :  8.05.2016
 
Trasa akcie :  Slovinky – Poráčska dolina – Čierný Bocian – Cholomošová diera – Nad Sejkovou –
 
                        Neznačený hrebeň – Sedlo pod Bielou skalou – Vlašský chodník - Slovinky
 
Dĺžka trasy :  15,5 km         Prevýšenie : 430 m       Čas trasy podľa mapy:  5.00 hod
 
Informácie o trase : Trasa vedie po pevných chodníkoch a lesných cestách. Trasa je vhodná pre
 
                                nenáročnú turistiku.                           
 
Zraz akcie :  8.20 hod pri mestskom úrade
 
Odchod na akciu :  8.30 hod autobusom na Slovinky
 
Predpokladaný návrat do Krompách : 16.30 hod
 
Mapa trasy:
 
Výškový profil trasy:
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                                          Prechod hrebeňom Branisko.
 
Turistickú akciu organizuje :  KST MŠK Krompachy
 
Dátum akcie :  14.05.2016
 
Trasa akcie :  Sabinov – Kohút – Kamenná - Marduňa – Sedlo pod Marduňou – Dubovica - Lipany
 
Dĺžka trasy :  19,5 km         Prevýšenie : 400 m       Čas trasy podľa mapy:  5.30 hod
 
Informácie o trase : Trasa vedie po pevných chodníkoch a lesných cestách. Trasa je vhodná pre veľmi náročnú turistiku.                           
 
Zraz akcie :  7.30 hod pri Mestskom úrade
 
Odchod na akciu :  7.40 hod autami do Lipian.
 
Predpokladaný návrat do Krompách : 17.30 hod
 
Účasť nahlásiť do  12.05.2016  z dôvodu dopravy autami.
Hlásiť SMS alebo mailom.
Účastnícky poplatok členovia KST MŠK :          1,5 €
Účastnícky poplatok nečlenovia KST MŠK :      3 €
V prípade akejkoľvek zmeny týkajúcej sa turistickej akcii, prihlásení na akciu budú o zmenách
oboznámení deň pred akciou.
 
Mapa trasy:
 
Výškový profil trasy:
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                         Prechod Stebníckou Magurou.
 
Turistickú akciu organizuje :  KST MŠK Krompachy
 
Dátum akcie :  21.05.2016
 
Trasa akcie :  Zborov – Zborovské Podhradie – Zborovský hrad – Zborovské Podhradie –
 
                      Stebnícka Magura – Bardejovské kúpele - Bardejov
 
Dĺžka trasy :  17 km         Prevýšenie :   660 m       Čas trasy podľa mapy:  5.30 hod
 
Informácie o trase : Trasa vedie po pevných chodníkoch a lesných cestách. Trasa je vhodná pre nenáročnú turistiku.                           
 
Zraz akcie :  5.50 hod pri mestskom úrade
 
Odchod na akciu :  6.00 hod autami do Bardejova
 
Predpokladaný návrat do Krompách : 16.30 hod
 
Sprievodná akcia :  Prehliadka Zborovského hradu, Bardejovských kúpeľov, Bardejova
 
 
Účasť nahlásiť do  19.05.2016  z dôvodu dopravy autami.
Hlásiť SMS alebo mailom.
Účastnícky poplatok členovia KST MŠK :          3 €
Účastnícky poplatok nečlenovia KST MŠK :      6 €
V prípade akejkoľvek zmeny týkajúcej sa turistickej akcii, prihlásení na akciu budú o zmenách
oboznámení deň pred akciou.
 
Mapa trasy:
 
Výškový profil trasy:
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                 Prechod Bradlom / Mohyla M. R. Štefánika /.
 
Turistickú akciu organizuje :  KST MŠK Krompachy
 
Dátum akcie :  27.05.2016
 
Trasa akcie :  Polianka – Jandová dolina – Bradlo / Mohyla M. R. Štefánika / - Košariská Horné
 
                       / Múzeum M. R. Štefánika / - Dlhy vŕšok - Polianka
 
Dĺžka trasy :  19 km         Prevýšenie : 620 m       Čas trasy podľa mapy:  5.30 hod
 
Informácie o trase : Trasa vedie po pevných chodníkoch a lesných cestách. Trasa je vhodná pre nenáročnú turistiku.                            
 
Zraz akcie :  7.50 hod na ubytovni
 
Odchod na akciu :  8.00 hod autami do obce Polianka
 
Predpokladaný návrat na ubytovňu : 16.30 hod
 
Mapa trasy:
 
Výškový profil trasy:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska.
 
Usporiadateľ :  KST - sekcia pešej turistiky
          
                        Redakcia časopisu Krásy Slovenska
 
                        RR KST
 
                        KST Stará Tura
 
                        Mesto Stará Tura
 
Dátum akcie :  28.05.2016
 
Trasa akcie :  Tábor pod Višňovým – Cetuna – Veľká javorina – Miškech salaše – Stará Tura
 
Dĺžka trasy :  19,5 km         Prevýšenie :  600 m       Čas trasy podľa mapy:  6.30 hod
 
Informácie o trase : Trasa vedie po pevných chodníkoch a lesných cestách. Trasa je vhodná pre nenáročnú turistiku.                           
 
Zraz akcie :  7.50 hod na ubytovni
 
Odchod na akciu :  8.00 hod od ubytovni smerom Veľká Javorina
 
Predpokladaný návrat na ubytovňu : 17.30 hod
 
Mapa trasy:
 
Výškový profil trasy:
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                            
                                                Výstup na Čachtický hrad.
 
Turistickú akciu organizuje :  KST MŠK Krompachy
 
Dátum akcie :  29.05.2016
 
Trasa akcie :  ŽSR Čachtice – Čachtice – Čachtický hrad – ŽSR Višňové – Vaďovce – Stará Tura
 
Dĺžka trasy :  13,5 km         Prevýšenie : 410 m       Čas trasy podľa mapy:  4.30 hod
 
Informácie o trase : Trasa vedie po pevných chodníkoch a lesných cestách. Trasa je vhodná pre nenáročnú turistiku.                           
 
Zraz akcie :  7.50 hod na ubytovni
 
Odchod na akciu :  8.00 hod vlakom na ŽSR Čachtice
 
Predpokladaný návrat do Krompách : 18.30 hod
 
Sprievodná akcia :  Prehliadka hradu
 
Mapa trasy:
 
Výškový profil trasy:
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Informácie p. Šlacký     č.t. +421917651911      mail    ivan.slacky@netiq.sk                                    

                

 

TOPlist