aktualizované: 18.05.2018 13:17:35

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

Informácie o akciách
           

     

                          

Klub slovenských turistov MŠK Krompachy

     pozýva  svojich členov a nečlenov na 

               prechádzku prírodou.


Informácie pre turistov:

Zmeny v turistickom kalendári:

V priebehu roka môže dôjsť k zmene trasy, termínu a času konania plánovanej akcie. Prípadné zmeny budú zverejnené na web stránke www.kstkrompachy.wbl.com v záložke „najbližšia akcia“, ako aj na e-mailovej adrese informáciou  zaslanou prihláseným členom na akciu.

Prihlasovanie na akcie:

Pri jednotlivých akciách, ktoré budú zasielané na e-mailové adresy,  budú  uvedené termíny a postup prihlasovania na akcie. Tam kde nie je uvedený termín prihlasovania, prihlásenie nie je potrebné.

Prihlasovať sa možno: 

Na turistických akciách, osobným kontaktom, alebo telefonicky (prosíme, dodržiavajte pokyny uvedené pri jednotlivých akciách). Ak sa akcie nemôžete zúčastniť, nezabudnite sa včas odhlásiť.

Plnenie predpísaných podmienok k odznakom: 

1.      plnenie  odznaku Najvyššie vrcholy Slovenských pohorí /NVSP/ - garant KST sekcia VhT

2.      plnenie odznaku Slovensko, 2000 m. n. m. a viac v 3. tisícročí /S 2000-3/ - garant Slovenský vysokohorský turistický spolok  /SVTS/

3.      plnenie výkonnostného odznaku pešej turistiky – garant KST sekcia pešej turistiky

4.      plnenie odznaku „ Tatranské dvojtisícovky“ – garant Komisia horskej turistiky hutnícko-mestský oddiel PTTK v Krakove

 

 

Akcie v mesiaci MÁJ :

1. 05.05.2018 Magnezitárska 60-ka / alebo na chatu Lajoška / - vedúci Gengeľ.

2. 12.05.2018 Prechod Galmuskou planinou - vedúci Cicoň.

3. 19.05.2018 Okolo Sloviniek - vedúci Neubeller.

4. 25.05.-27.05.2018 Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska - 55.ročník - vedúci Čupaj. 

Bližšie informácie budú zasielané mailovou poštou cca týždeň pred uskutočnením akcie.

 

POZOR ! ! !

Dávam do pozornosti prípravu tradičnej akcie - 55. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska v dňoch 25.-27.05.2018.

Predbežný program : 25.05.2018 8,00 hod. odchod autami smer Úhorna - výstup na Pipitku, zostup - potom pokračovanie do miesta ubytovania / Rožňava a okolie /. 26.05.2018 - výstup na Turecku / akcia Krásy Slovenska /. 27.05.2018 - Silická planina resp. Betliar a odchod domov. Kto má nejaké tipy na ubytovanie alebo na zmenu programu nech dá vedieť. Záväzné prihlášky treba podať do 21.4.2018

  

 


 

 

 

       

                                            
                                          
 
 
                                   
 
                          
                           

 
 
 
 
 
 
 
                                                     
 
 
                       
 
 

 
 

 
 
                                      
 

 
 
 
 

 
                                       
 
 

 
 
 
 
                               
 
 
 

 

 
     
 
 
 
 
 
                                            
                                             
 
 

                                 

                

 

TOPlist