aktualizované: 24.05.2017 18:07:08

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

Trasa: F Za Horou - Krompašský vrch
Názov trasy :         F    „  Za Horou - Krompašský vrch “
 

Popisovaná  trasa : 

Krompachy – Kolinovce – Za horou  - Prostá dolina - Nad Sejkovou - Poráčska dolina -

Slovinky - Tatarkov kríž - Krompašský vrch - Plejsy Priehyba - Chata Energetik -

Krompachy

Dĺžka trasy :  30 km     Prevýšenie :   1000 m
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy č. 125
 
Turistický atlas list č. 140
 
Popis trasy :
Trasu začíname od informačnej mapy združenia Galmus, ktorá sa nachádza vľavo od mestského úradu modrou značkou
smerom  Galmus. <<<  Prvý hodnoverný písomný doklad o existencií Krompách pochádza z listiny kráľa Ladislava IV. z
roku 1282. V tej dobe boli majetkom kráľovského Spišského hradu. Od začiatku 14. storočia pribúdajú listinné doklady s
údajmi o obchode s meďou, trhových právach, významných osobnostiach a ozbrojených konfliktoch. Obdobia bez vojen
boli vyplnené vnútornými majetkovými spormi, alebo povstaniami, ktoré vždy znamenali prekážku pre rozvoj. Napriek tomu
v 16. storočí bývalo v Krompachoch toľko šľachtických rodín, že vytvorili samostatný administratívny celok. V tomto období
tiež do mesta prichádzali bohatý kupci s rodina. V roku 1602 bola po dohode so zemepán poddanská práca nahradená
odvodmi. Odvtedy boli Krompachy považované za slobodné kráľovské mesto. Roku 1670 do mesta vpadli Kuruci. Miestnymi
zemepánmi sa v tom období stal rod Csákyovcov. V roku 1831 vypukli v meste tri spišské sedliacke povstania, ktoré súviseli
s epidémiou cholery. Po ich potlačení bolo popravených 12 osôb. Začiatok priemyselného rozvoja nastal v roku 1841, kedy
Ľudovít Trangus s ďalšími podnikateľmi založil modernú železiareň a valcovňu. V roku 1848 sa zemepán A. V. Csáky vzdal
svojich práv a nárokov voči mestu. Na prelome 19. a 20. storočia dosahuje mesto a železiareň najväčší rozmach. Železiareň
zamestnávala viac ako polovicu obyvateľov / 3500 zo 6500 / a jej produkcia dosahovala 85 tisíc ton železa a viac
ako 100 tisíc ton ocele ročne, čím sa stala najväčšou železiarňou v Uhorsku. V roku 1889 vznikla v Krompachoch prvá
vodná elektráreň na Slovensku s výkonom 22 kW. >>>  Trasu začíname pred mestským úradom vpravo cez park až na
križovatku kde pokračujeme zelenou značkou smerom Kolinovce. Značka sleduje hlavnú cestu. Po chvíli vpravo za
Hornádom sa nachádza najstaršia vodná elektráreň v severnom Uhorsku. Za železničným podjazdom zabočíme vľavo
miestnym značením žlto-biele trojuholníky. <<<  Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1312 ako Villa Colinii, neskôr
premenovaná na Kolendorf alebo Kolinfalva. V r. 1409 obec vtedy panujúci kráľ Žgmund, daroval fare Spišské Vlachy
ako základinu slúženia každodennej svätej omše ku cti sv. Jána Krstiteľa za kráľových rodičov. Vľavo na svahu postavený
okolo roku 1830 klasicistický kostol  sv. Jána Krstiteľa z Asisi. Išlo o stavbu sieňového typu s troma poľami pruskej klenby.
Oltár v klasicistickom štýle s obrazom sv. Františka z Asissi. Vpravo v strede novo postavený kostol. >>>  Značka vedie
okolo železničnej trati, okolo Hornádu, prechádza popod trať kde vedie okrajom lesa až vychádza na cestu ktorou príde
k rybníku Za Horou. Ďalej pokračujeme zelenou značkou smerom Olcnava. Pri druhom jazere odbočíme žltou značkou
vľavo smerom Nad Sejkovu. V ústi Prostej doliny sa nachádza asfaltová cesta ktorá neskôr prechádza do lesnej cesty.
Prechádzame Prostou dolinou ktorá má mierne stúpanie. Vychádzame na hrebeň v časti Nad Sejkovou kde pokračujeme
vľavo modrou značkou smerom Krompachy. Po chvíli odbočíme z modrej značky vpravo lesnou cestou značenou miestnym
značením žlto-biele trojuholníky. Cestou schádzame do Poráčskej doliny. Ďalej pokračujeme vľavo červenou značkou,
až vchádzame do obce Slovinky. <<<   Obec Slovinky vznikla ako banícka osada na pôvodnom gelnickom chotári. V prvej
písomnej zmienke, kráľovskej listine kráľa Ľudovíta z roku 1368 sa prvýkrát spomínajú Slovinky ako „Villa Abakuk“. Úryvok
z dokumentu „Kráľovská listina kráľa Ľudovíta I.“ z roku 1368, kde sa prvý krát spomínajú Slovinky ako „Villa Abakuk“
v 14. storočí patrila obec Richnavskému panstvu. V 15. storočí Zápoľskovcom. Po nich Thurzovcom, neskôr Csakyovcom
až do zrušenia poddanstva v roku 1848. Z roku 1460 pochádza dokument svedčiaci už o existencií dvoch obcí s názvom
„Zluwinkautraque“. Od roku 1550 sa v dokumentoch spomínajú Vyšné Slovinky – Zlowinka superior, Felsewszlovinka a
od roku 1555 aj Nižné Slovinky – Alsószlovinka. Obyvateľstvo Sloviniek tvorili väčšinou baníci, uhliari a drevorubači.
Čiastočne sa zaoberali aj roľníctvom a dobytkárstvom. V chotári Sloviniek sa v dávnej minulosti ťažilo striebro a meď.
Vlastná administratívna činnosť sa začala v Slovinkách už v 16. storočí. Svedčia o tom odtlačky pečatí Nižných Sloviniek.
Pečať si Vyšné Slovinky dali vyhotoviť v roku 1795. Na oboch pečatiach sú erbové znamenia s určitými odlišnosťami.
Vyšné a Nižné Slovinky sa po stáročia vyvíjali samostatne až do roku 1943 kedy sa znovu zlúčili. V 18. storočí sa Slovinky
preslávili aj oceliarskou hutou Sv. Mikuláš, ktorú vlastnili ťažiari zo spolku „Hornouhorských ťažiarov “. Kostol a fara v
Slovinkách existovali už v 14. storočí. Súčasný Grécko-katolícky kostol zasvätený „ Sv. Jurajovi“ bol postavený na
prelome 18. a 19. storočia. 30. júna v roku 1993 vyfáral z bane posledný vozík medenej rudy. Týmto sa skončila slávna
história dobývania rúd v Slovinkách. Pravoslávny chrám „Voznesenija hospodina“ bol postavený v roku 1996. >>>  Okolo
kaplnky pokračujeme červenou značkou k smerovníku pri cintoríne. Ak sa zaujímate o banskú techniku, zabočte vpravo
asi 200 m pri obecnom úrade je vystavených niekoľko kusov banskej techniky používanej v ŽB Slovinky. Od smerovníka 
pokračujeme rovno cestou značenou miestnym značením žlto-biele trojuholníky okolo základnej školy. Cesta po chvíli
vchádza do lesa ktorým vychádzame až na hrebeň v časti Tatarkov kríž. Zabočíme vľavo zelenou značkou smerom Plejsy.
Po strmšom výstupe odkiaľ  je výhľad na Kojšovskú hoľu odbočíme zo značky vpravo miestnym značením žlto-biele
trojuholníky do svahu a vystupujeme hore lesom na vrchol Krompašského vrchu. Vychádzame na lesný polom odkiaľ je
výhľad na Hnileckú stranu. Prechádzame vrchol a schádzame svahom na zelenú značku v sedle Pod Krompašským
vrchom. Pokračujeme  vpravo, pri smerovníku Priehyba Plejsy pokračujeme vľavo modrou značkou okolo horského
hotela Hutník až schádzame k chate Energetik kde sa nachádza centrálna turistická orientácia. <<<  Chata Energetik Plejsy
sa nachádza v najvýznamnejšom východoslovenskom lyžiarskom stredisku Plejsy v Krompachoch v okrese
Spišská Nová Ves. Poloha horskej chaty Energetik na Plejsoch predurčuje k dobrej lyžovačke, rôznym iným zimným
športom. V lete je široká možnosť turistiky, ktorú umožňuje široká sieť značkovaných turistických chodníkov. Chata Energetik
má dve poschodia s 2, 3 a 5-posteľovými izbami. Na prízemí chaty je útulná reštaurácia s barom. Pre ubytovaných hostí
ponúka možnosť stravovania formou polpenzie a plnej penzie. Novinkou je drevená kúpacia kaďa, ktorá umožňuje
kúpanie vonku, v mraze v príjemnej teplote vody okolo 38 °C. >>>  Od chaty vyjdeme na hrebeň kde sa nachádza
modrá značka, pokračujeme vpravo dole cestou. Prechádzame okolo niekoľkých chát až prichádzame do už
nepoužívaného strediska Relax. Prechádzame časťou Malé Plejsy, dlhší strmý zostup, úzky úvoz dole lesom až
vychádzame na panelovú cestu ktorá vedie rozsiahlymi lúkami nad Krompachmi.  
-
-
Mapa trasy:
-
-
Výškový profil trasy:
-
-
-
Autobusová zastávka v smere do Kolinoviec.
-
-
Vľavo budova prvej vodnej elektrárne postavenej na Slovensku v roku 1889 pohľad z hlavnej cesty.
-
-
Železničný podjazd pred vstupom do Kolinoviec, za podjazdom trasa odbočuje vľavo po  miestnom značení..
-
-
Kolinovce pohľad od železničnej trati.
-
-
Hrdlo Hornádu v Hornádskej kotline ktoré oddeľuje hrebeň Braniska od hrebeňa Galmusa, časť Volovských vrchov
pri Kolinovciach pohľad sponad Kolinoviec od železničnej trati.     
-
-
Spišské Vlachy v pozadí vľavo sa tiahne hrebeň Vysokých Tatier.
-
-
Najväčšia travertínová kopa v strednej Európe - Dreveník, vpravo Spišský hrad pohľad z miestneho značenia spod lesa.
-
-
Rekreačná oblasť Za horou v pozadí bufet Sabinka ktorý je v letných mesiacoch v prevádzke pohľad z prístupovej
cesty od Spišských Vlach..
-
-
Hrebeň Braniska s najvyšším vrcholom Sľubicou pohľad z časti Nad Sejkovou.
-
-
PR Červené skaly pohľad z Poráčskej doliny.
-
-
Centrum obce Slovinky pohľad od smerovníka.
-
-
Sľubica pohľad spod horského hotela Huitník.
-
-
Chata Energetik.
-
-
Chatová osada Relax.
-
-
Mesto Krompachy pohľad zo zelenej značky z lúky nad mestom.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Krompachy – Za horou – Olcnava  /
           
                                     Fotogaléria - Krompachy  /  Slovinky - Poráčska dolina - Poráč  /
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok
citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-
TOPlist