aktualizované: 24.05.2017 18:07:08

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

Trasa: E Biela skala - Ostrý vrch
Názov trasy :         E    „  Biela skala - Ostrý vrch “
 

Popisovaná  trasa :  

Krompachy – Líšči vrch - Poľovnícka chata Galmus - Biela skala - Vlašský Chodník -

Slovinky - Ostrý vrch - Tatarkov kríž - Priehyba Plejsy - Chata Energetik - Krompachy

 
Dĺžka trasy :  23,5 km     Prevýšenie :   1000 m
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy č. 125
 
Turistický atlas list č. 140
 
Popis trasy :
Trasu začíname od informačnej mapy združenia Galmus, ktorá sa nachádza vľavo od mestského úradu modrou značkou
smerom  Galmus. <<<  Prvý hodnoverný písomný doklad o existencií Krompách pochádza z listiny kráľa Ladislava IV. z
roku 1282. V tej dobe boli majetkom kráľovského Spišského hradu. Od začiatku 14. storočia pribúdajú listinné doklady s
údajmi o obchode s meďou, trhových právach, významných osobnostiach a ozbrojených konfliktoch. Obdobia bez vojen
boli vyplnené vnútornými majetkovými spormi, alebo povstaniami, ktoré vždy znamenali prekážku pre rozvoj. Napriek tomu
v 16. storočí bývalo v Krompachoch toľko šľachtických rodín, že vytvorili samostatný administratívny celok. V tomto období
tiež do mesta prichádzali bohatý kupci s rodina. V roku 1602 bola po dohode so zemepán poddanská práca nahradená
odvodmi. Odvtedy boli Krompachy považované za slobodné kráľovské mesto. Roku 1670 do mesta vpadli Kuruci.
Miestnymi zemepánmi sa v tom období stal rod Csákyovcov. V roku 1831 vypukli v meste tri spišské sedliacke povstania,
ktoré súviseli s epidémiou cholery. Po ich potlačení bolo popravených 12 osôb. Začiatok priemyselného rozvoja nastal v
roku 1841, kedy Ľudovít Trangus s ďalšími podnikateľmi založil modernú železiareň a valcovňu. V roku 1848 sa zemepán
A. V. Csáky vzdal svojich práv a nárokov voči mestu. Na prelome 19. a 20. storočia dosahuje mesto a železiareň najväčší
rozmach. Železiareň zamestnávala viac ako polovicu obyvateľov / 3500 zo 6500 / a jej produkcia dosahovala 85 tisíc ton
železa a viac ako 100 tisíc ton ocele ročne, čím sa stala najväčšou železiarňou v Uhorsku. V roku 1889 vznikla v
Krompachoch prvá vodná elektráreň na Slovensku s výkonom 22 kW. >>> Modrá značka prechádza mostom okolo VÚB
vľavo, pred kaplnkou sv. Jána Nepomúckeho postavenej v roku 1776 zabočíme vpravo smerom na Čardu. Vľavo sa
nachádza Baroková kúria postavená v polovici 18. storočia a prebudovaná koncom 18. storočia  rodinou
Gundelfingerovcou. Po nich sa stal majiteľom barón Piller – park okolo kúrie sa dodnes volá Piller - park. Dnes objekt
slúži ako penzión. Pokračujeme ďalej vľavo sa nachádza vitálny svet Velnes.Za vitálnym svetom značka odbočí vpravo
okolo betónových krížov pri poslednom kríži značka prudko zabočí vľavo a pokračuje lesným chodníkom. <<< Na južnom
a východnom svahu Líščieho vrchu je vidieť množstvo lesných chodníkov vybudovaných v roku 1908 ako súčasť
budovania slnečných kúpeľov ktoré v roku 1908 začal stavať na Líščom vrchu Ing. Viktor Lorenc. Bol známou odbornou,
technickou a športovou osobnosťou. V strednej Európe bol známym vynálezcom, novátorom v období spriemyselňovania.
K jeho menu ako konštruktéra sa viaže Krompašský gater, píla  na rezanie klátov dreva. Pravdepodobne v roku 1910 sa
konala veľkolepá slávnosť s príležitosti otvorenia časti kúpeľov. Na vrchole Líščieho vrchu bola postavená reštaurácia,
tanečné pavilóny a šesť vzdušných pavilónov postavených z dreva. Parný kúpeľ ešte nebol zriadený, bazén bol však
dokončený a boli vykopané základy ďalších stavieb. Po otváracej slávnosti začala prevádzka v reštaurácii. V zime bola
otvorená sánkarská dráha s požičiavaním sánok. Nedostatok financií začalo sprevádzať stavbu kúpeľov. V roku 1912
prebehlo exekučne konanie kde sa Lorencov majetok rozpredal. Kúpele skončili. Budovy ktoré tu ostali sa postupne
rozoberali miestnym obyvateľstvom. >>>  Značka južným svahom postupne pokračuje lesnou cestou na lúčnatý hrebeň
Líščieho vrchu, odtiaľ už začínajú prvé výhľady. Oproti je vrchol Sľubice za nami sú Plejsy. Cesta sa po chvíli pokračuje
lesom, v miestach Pod skalou kde niekedy bol les, teraz je polomové rúbanisko, ktoré umožňuje výhľad do Hornádskej
kotliny, Levočské vrchy a hrebeň  Braniska s vrcholom Sľubice. Značka ďalej vedie popod juhovýchodný skalnatý svah
Kobyly, lúkou pod Kobylou,  ponad jeden z mála prameňov na hrebeni Galmusa a rozsiahlou lúkou k poľovníckej chate
na Galmuse. Pri chate je prístrešok kde je možné ukryť sa v  prípade zlého počasia. Pokračujeme vľavo žltou značkou
ktorá prichádza zo Spišských Vlach smerom Biela skala. Vystupujeme lúkou odkiaľ je výhľad na hrebeň Vysokých Tatier.
Značka prechádza okolo prameňa na lúke a strmším výstupom vychádzame na vrcholovú plošinu Bielej skaly. Pokračujeme
vpravo až vychádzame na vrchol Bielej skaly. Vrchol Bielej skaly je otvorený smerom na juh. Pohľad je na hrebeň oddeľujúci
Hnileckú dolinu od Sloviniek. Zľava začiatok hrebeňa Plejsy, Krompašský vrch, Ostrý vrch, Havrania hlava, hrebeň
pokračuje na Bukovec. Vpravo sa nachádza masív Slovinskej skaly, dole leží stará banícka obec Slovinky. Vznikla ako
banícka osada na pôvodnom gelnickom chotári. Pokračujeme žltou značkou smerom obec Slovinky. Značka prechádza
najkrajšou časťou trasy a to popod a ponad vápencové  skalnaté steny a rôzne vápencové útvary ktoré vystupujú z
 podložia južného svahu Bielej skaly. V sedle na lúke odbočíme vľavo dole dolinou Vlašský chodník až prichádzame do
obce Slovinky pri kaplnke v ústi Poráčskej doliny. <<<   Obec Slovinky vznikla ako banícka osada na pôvodnom gelnickom
chotári. V prvej písomnej zmienke, kráľovskej listine kráľa Ľudovíta z roku 1368 sa prvýkrát spomínajú Slovinky
ako „Villa Abakuk“. Úryvok z dokumentu „Kráľovská listina kráľa Ľudovíta I.“ z roku 1368, kde sa prvý krát spomínajú
Slovinky ako „Villa Abakuk“ V 14. storočí patrila obec Richnavskému panstvu. V 15. storočí Zápoľskovcom. Po nich
Thurzovcom, neskôr Csakyovcom až do zrušenia poddanstva v roku 1848. Z roku 1460 pochádza dokument svedčiaci
už o existencií dvoch obcí s názvom „Zluwinkautraque“. Od roku 1550 sa v dokumentoch spomínajú
Vyšné Slovinky – Zlowinka superior, Felsewszlovinka a od roku 1555 aj Nižné Slovinky – Alsószlovinka. Obyvateľstvo
Sloviniek tvorili väčšinou baníci, uhliari a drevorubači. Čiastočne sa zaoberali aj roľníctvom a dobytkárstvom. V chotári
Sloviniek sa v dávnej minulosti ťažilo striebro a meď. Vlastná administratívna činnosť sa začala v Slovinkách už v 16. storočí.
Svedčia o tom odtlačky pečatí Nižných Sloviniek. Pečať si Vyšné Slovinky dali vyhotoviť v roku 1795. Na oboch pečatiach
sú erbové znamenia s určitými odlišnosťami. Vyšné a Nižné Slovinky sa po stáročia vyvíjali samostatne až do roku 1943
kedy sa znovu zlúčili. V 18. storočí sa Slovinky preslávili aj oceliarskou hutou Sv. Mikuláš, ktorú vlastnili ťažiari zo
spolku „Hornouhorských ťažiarov “. Kostol a fara v Slovinkách existovali už v 14. storočí. Súčasný Grécko-katolícky
kostol zasvätený „ Sv. Jurajovi“ bol postavený na prelome 18. a 19. storočia. 30. júna v roku 1993 vyfáral z bane posledný
vozík medenej rudy. Týmto sa skončila slávna história dobývania rúd v Slovinkách. Pravoslávny chrám
„Voznesenija hospodina“ bol postavený v roku 1996. >>>  Od kaplnky pokračujeme vľavo červenou značkou k smerovníku
pri cintoríne. Ak sa zaujímate o banskú techniku, zabočte vľavo asi 200 m pri obecnom úrade je vystavených niekoľko
kusov banskej techniky používanej v ŽB Slovinky. Od smerovníka zabočíme vpravo hlavnou cestou okolo kostola.
Pri pohostinstve zabočíme vľavo okolo stožiarovej transformátorovej stanici miestnym značení žlto-biele trojuholníky.
Značka vystupuje lúkou, pod vysokým napätím vchádza vpravo do nízkeho lesíka. Značka vedie spočiatku úzkym
chodníkom, zvašok trasy vedie lesnými cestami. V hornej časti svahu križuje zelenú značku z Bukovca na Plejsy. Strmou
lesnou cestou vystúpime na hrebeň, zabočíme vľavo po hrebeni až vystúpime na Ostrý vrch. Na vrchole sa nachádza
skala odkiaľ je výhľad na Hnileckú stranu. Pokračujeme po značke hrebeňom. Značka na viacerých miestach vedie lesom,
nie sú žiadne viditeľné chodníky je potrebné viac pozornosti pri hľadaní značky. Po chvíli schádzame opäť na zelenú
značku v časti Tatarkového kríža. Pokračujeme zelenou značkou popod Krompašský vrch, sedlo pod Krompašským
vrchom, pri smerovníku Priehyba Plejsy pokračujeme vľavo modrou značkou okolo horského hotela Hutník až schádzame
k chate Energetik kde sa nachádza centrálna turistická orientácia. <<<  Chata Energetik Plejsy sa nachádza v
najvýznamnejšom východoslovenskom lyžiarskom stredisku Plejsy v Krompachoch v okrese Spišská Nová Ves. Poloha
horskej chaty Energetik na Plejsoch predurčuje k dobrej lyžovačke, rôznym iným zimným športom. V lete je široká možnosť
turistiky, ktorú umožňuje široká sieť značkovaných turistických chodníkov. Chata Energetik má dve poschodia s 2, 3 a
5-posteľovými izbami. Na prízemí chaty je útulná reštaurácia s barom. Pre ubytovaných hostí ponúka možnosť stravovania
formou polpenzie a plnej penzie. Novinkou je drevená kúpacia kaďa, ktorá umožňuje kúpanie vonku, v mraze v príjemnej
teplote vody okolo 38 °C. >>>  Od chaty vyjdeme na hrebeň kde sa nachádza modrá značka, pokračujeme vpravo dole
cestou. Prechádzame okolo niekoľkých chát až prichádzame do už nepoužívaného strediska Relax. Prechádzame
časťou Malé Plejsy, dlhší strmý zostup, úzky úvoz dole lesom až vychádzame na panelovú cestu ktorá vedie rozsiahlymi
lúkami nad Krompachmi.  
 
-
-
Mapa trasy:
-
-
Výškový profil trasy:
-
-
-
Centrum mesta pred mestským úradom pohľad od informačnej mapy združenia Galmus.
-
-
Informačná mapa združenia Galmus postavená vľavo od mestského úradu.
-
-
Mesto Krompachy, stredná združená škola elektrotechnická pohľad z pod Líščieho vrchu.
-
-
Plejsy vpravo Krompašský vrch pohľad z Líščieho vrchu.
-
-

Miesta kde niekedy bol les, teraz po polomoch je tu holina. Ale zároveň sa tu otvára pohľad na Hornádsku kotlinu,
hrebeň Braniska, Levočské vrchy.
-
-

Poľovnícka chata Galmus. Vpravo od chaty je prístrešok kde je možné sa skryť v prípade zlého počasia.
-
-
Vrchol Bielej skaly odkiaľ je pekný výhľad na starú banícku obec Slovink
a protiľahlý hrebeň Hnileckej doliny.
-
-
Obec Slovinky v pozadí sa tiahne Hnilecký hrebeň.
-
-

Vápencové podložie tu vystupuje na povrch vytvára skalné steny a rôzne skalné útvary.
-
-
Vápencové podložie tu vystupuje na povrch vytvára skalné steny a rôzne skalné útvary.
-
-
Obec Slovinky pohľad zo žltej značky v dolinke Vlašský Chodník.
-
-
Centrum obce Slovinky.
-
-
Chata Energetik.
-
-
Lyžiarsky svah pod horskym hotelom Hutnik.
-
-
Chatová osada Relax.
-
-
Mesto Krompachy pohľad z modrej značky z luky nad mestom.
-
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Galmus /  Biela skala  /
                                           Fotogaléria - Obce /  Slovinky  /
-
-
Informácie pod fotografiami označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych
web stránok
citovaných lokalít. Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
 
 
TOPlist